Kategorie

Obchodní podmínky - ZaJ Keramika

Způsob objednání

  1. Přímou objednávkou z e-shopu.

 

Dodací podmínky

Zboží které máme vyrobené a skladem většinou expedujeme do pěti dnů po obdržení objednávky. Dodací lhůta také závisí na způsobu dodání a rychlosti České pošty. Při zaslání na dobírku se jedná přibližně o dva až tři dny.

Možný je také osobní odběr v našem ateliéru.

 

Způsob dodání a úhrady

  1. Poštou na dobírku (platí jen pro Českou republiku)
  2. Osobní odběr

 

Poštovné

Objednávky z České republiky

Při zásilce na dobírku a do ceny 2000,-Kč účtujeme poštovné 120,-Kč. Při platbě předem účtujeme poštovné 90,-Kč. Při nákupu nad 2000,-Kč hradíme poštovné my!

 

Balné

Za balné si nic neúčtujeme.

Reklamační řád

1. Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a obchodem ZaJ Keramika (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží souhlasí s uvedeným reklamačním řádem. Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku zaplacení a převzetí zboží.

2. Jako doklad o záruce vystavuje ZaJ Keramika ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (dodací list a fakturu).

3. Záruka z případných vad na zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané, zaplacené, dodané a převzaté kupujícím dle sjednaných podmínek v rámci objednávky. Záruka se vztahuje výhradně na zboží dodané prodávajícím dle učiněné objednávky kupujícího. Další podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu prodávajícího na dodané zboží a nesporný doklad o zaplacení zboží. Bez všech těchto kompletních důkazů původu nebude záruka uznána.

4. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na poškození či nadměrné opotřebení zboží. Dále na vady způsobené neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo upravováno zákazníkem nebo poškozen zásahem vyšší moci. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, které byly označeny a pro které byla nižší cena sjednána.

5. Záruka z případných vad na zboží může být uplatněna výhradně po dobu záruční doby. Záruční doba trvá 24 měsíců (není-li výslovně sjednáno jinak) a počíná dnem zaplacení či převzetí zboží, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

6. O druhu vady a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje vždy prodávající. Pokud má zboží vadu již při převzetí, je kupující povinen do 3 kalendářních dnů o této skutečnosti vyrozumět písemně nebo e-mailem prodávajícího. V tomto vyrozumění musí být uvedeno jméno a příjmení, bydliště, datum a číslo objednávky, e-mailová adresa a popis vady. K tomuto vyrozumění o vadě se prodávající do 3 kalendářních dnů písemně vyjádří e-mailem na adresu uvedenou ve vyrozumění. V případě, kdy prodávající již takto uzná vadu jako vadu podléhající záruce, navrhne také kupujícímu způsob jejího odstranění.

7. V případě, kdy má zboží v záruční době prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží za zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu. V ostatním má kupující nárok na opravu či doplnění.

Vrácení zboží

Na veškeré zboží zakoupené v internetovém obchodě (e-shopu) ZaJ Keramika poskytujeme záruku vrácení peněz bez udání důvodu, pokud zákazník zašle zboží zpět na naši adresu, ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení zboží. Zboží musí být zasláno pouze jako obyčejný balík. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito a schopno další distribuce. K vrácenému zboží přiložte kopii paragonu nebo složenky, která bude dokazovat, že vrácené zboží bylo pořízeno skrze e-shop ZaJ Keramika (www.zajkeramika.cz), na který se možnost vrácení vztahuje. Nezapomeňte uvést vaše jméno, adresu a telefon. Vráceny budou pouze peníze za objednané zboží, nikoli za poštovné. Při vrácení peněz formou složenky si účtujeme (strhneme z vrácené částky) dle sazebníku České pošty. Pokud chcete vrátit peníze na váš účet, číslo vašeho účtu a kód banky přiložte k vrácenému zboží.

Změna ceny

Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží ještě před plněním objednávky pouze se souhlasem kupujícího učiněným písemně či formou elektronické pošty.

Důvěrnost informací

ZaJ Keramika neposkytuje třetím osobám žádné identifikovatelné údaje zákazníka získané při své činnosti. Údaje získané na základě zákazníkem vyplněné objednávky tj. jméno, adresa, e-mail adresa, demografické údaje, slouží výhradně k vyřízení objednávky samotné. Kontaktní údaje mohou být využity i v případě potřeby kontaktovat zákazníka ohledně jeho objednávky.


Odběr novinek [Newsletter]