6

Keramické kroužky pro děti

V našem keramickém ateliéru úspěšně funguje keramický kroužek pro děti již třetím rokem. Zájem o práci s hlínou je mezi žáky ZŠ Hradištko stále větší a z původních 23 dětí se kroužek rozrostl na 40 malých i pokročilejších keramiků. V letošním školním roce k nám do kroužku přišly i děti ze ZŠ Štěchovice. Věkový rozptyl dětí je od 6 do 15-ti let.
Práce s přírodním materiálem, jakým je keramická hlína dobře rozvíjí přirozenou tvořivost, zručnost a fantazii dětí. V kurzech je brán ohled na individuální kreativitu dítěte, na jeho přání a pocity, a také na potřebu hrát si a experimentovat. Děti se u nás naučí mnoha dovednostem.
Témata pro jednotlivé hodiny jsou vybírána tak, aby děti měly možnost dát prostor jejich vlastní fantazii a otevřely tak svůj vlastní bohatý vnitřní svět. Začátek školního roku se děti učí různým technikám keramiky (vykrajování z plátu, válečková technika, práce se šablonou, modelování z hroudy, práci s vykrajovátky, atd.). Období podzimu nás přímo nabádá k práci s listím, které válečkem vtiskneme do keramické hlíny, a pak dotváříme krásné misky a mísy dozdobené bambusovými oušky. V období předvánočním s dětmi tvoříme různé figurky a zvířátka k Betlému, nebo adventní svícny, či jiné například dárkové předměty. Na jaře, kdy se příroda probouzí tvoří děti tématicky vše co se týká kvetoucích stromů, kytiček, zápichů do zahrad a skalek. Ke konci školního roku (v období před prázdninami) s dětmi tvoříme různé dekorativní předměty (vázičky, hrnky, různé cedulky, kachle nebo třeba šperky pro maminky k jejich svátku) a kroužek uzavíráme poslední hodinou na konci června, kdy se děti seznámí s točením na kruhu. Kromě keramické hlíny se děti naučí používat i různé techniky dekoru, jako například práce s různými glazurami, barvítky nebo kysličníky kovů či dekorování s engobami. Domů si děti odnášejí plošná a prostorová dílka, která někdy kombinujeme s různými materiály.
Každoročně se také hlásíme do rozhlasové soutěže „ MALUJEME PO SÍTI“. Letos je vyhlášeno téma „DĚTI CHRÁNÍ PLANETU ZEMI“. Děti se do tématu pustily s obrovským nadšením a buď individuálně nebo společně tvoří úžasná dílka. Všem našim dětským nadšencům přejeme, aby se umístili i v letošní soutěži co nejlépe.

Součástí této prezentace je i fotogalerie dětské tvorby.